2024-02-28 12:00

Uniwersytet SWPS w Warszawie organizuje Dzień z Wydziałem Prawa

Dzień z Wydziałem Prawa odbędzie się 28 lutego w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Warszawie przy ul. Chodakowskiej 19/31. Start godzina 12:00.

Symulacja rozprawy sądowej:
  • Powitanie
Aula im. T. Tomaszewskiego (sala S201)
  • Symulacja rozprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
Aula im. T. Tomaszewskiego (sala S201)

Zobacz symulację rozprawy dotyczącej faktycznie toczącej się sprawy: Jakub Urbanik i Jose Luis Alonso Rodriguez przeciwko Polsce (skarga nr 23669/16). Jakub Urbanik to polski historyk prawa, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego i Antycznego na Wydziale Prawa i Administracji UW, specjalista w zakresie prawa rzymskiego i papirologii prawniczej. José Luis Alonso Rodriguez to jego mąż, hiszpański prawnik. W grudniu 2016 r. mężczyźni zdecydowali się wystąpić ze skargą indywidualną do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Polsce, domagając się równości małżeńskiej i związków partnerskich, czyli umożliwienia przez państwo polskie zawarcia ślubu cywilnego również parom homoseksulanym. Sprawa ta stanowi przykład wykorzystania dostępnych każdemu obywatelowi środków prawnych i drogi sądowej w ramach strategicznej litygacji.

Symulację przeprowadzą studentki i studenci z Koła Naukowego Praw Człowieka Uniwersytetu SWPS we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit, działającym na Uniwersytecie Warszawskim.

Warsztaty:
  • AI w pracy prawników: Czy roboty zabiorą prawnikom pracę?
  • Znaczenie prawa nowych technologii
  • Ścieżki kariery prawniczej oraz współczesne trendy na rynku pracy
  • Wiek odpowiedzialności karnej i możliwe środki reakcji państwa na czyny zabronione, począwszy od 10 roku życia
  • Ograniczona zdolność do czynności prawnych – co to znaczy w praktyce?

Podsumowanie:
  • Wykład dziekana Wydziału Prawa w Warszawie

ostatnia zmiana: 2024-02-05
Komentarze
 
Polityka Prywatności