2018-06-08

WST zaprasza na Dzień Otwarty

Dzień Otwarty odbędzie się 8 czerwca w siedzibie Wyższej Szkoły Technicznej przy ul. Rolnej 43 w Katowicach.

Trochę naukowo, trochę rozrywkowo organizatorzy przedstawią "w pigułce" smak studenckiego życia. Przyszłym studentom otworzą drzwi sal wykładowych, laboratoriów oraz pracowni warsztatowych, w których prowadzone są zajęcia.

Zainteresowani studiami będą mogli skorzystać z wyjątkowych promocji, a także uczestniczyć w wykładach akademickich, warsztatach modowych, graficznych bądź rysunkowych, które specjalnie na ten dzień przygotowano.

Uczestnicy Dnia Otwartego będą mieli do swojej dyspozycji punkty informacyjne. Każdy będzie mógł spotkać się i porozmawiać z wykładowcami oraz studentami Uczelni, którzy chętnie udzielają informacji: jak się studiuje, czy kadra jest bardzo wymagająca, czy poza nauką Uczelnia również organizuje jakieś wydarzenia, eventy dla swojej młodzieży itp.

Wszystkie wydarzenia na bieżąco publikowane są m.in. w aktualnościach na stronie: www.wst.com.pl oraz https://www.facebook.com/wstkatowice/

REGULAMIN PROMOCJI "Dzień Otwarty"
Czas trwania 08.06.2018 - 08.06.2018 r.
§ Promocja "Dzień Otwarty" dotyczy tych osób, które ubiegają się o przyjęcie na pierwszy rok studiów (licencjackich, inżynierskich bądź jednolitych magisterskich) i obejmuje skorzystanie z promocji do 900 zł (w opłacie wpisowej oraz opłacie czesnego w semestrze pierwszym).
a. w okresie promocji opłata wpisowa wynosi 1 zł na każdym kierunku studiów.
b. objęta promocją obniżka czesnego wynosi 201 zł w semestrze pierwszym dla kierunków: budownictwo, gospodarka przestrzenna, mechatronika, informatyka.
c. objęta promocją obniżka czesnego wynosi 401 zł w semestrze pierwszym dla kierunków: architektura, architektura wnętrz, grafika, wzornictwo.
§ W przypadku regulowania czesnego w ratach, promocja o której mowa w pkt 1b i 1c dotyczy ostatniej raty w pierwszym semestrze studiów.
§ Do skorzystania z promocji ma prawo kandydat na studia, który zapisze się na studia i złoży wymagane dokumenty w terminie objętym okresem promocji, czyli w dniu 08.06.2018 r. , w godz. 8.30 - 15.30
§ Promocja skierowana jest również do tegorocznych maturzystów, którzy nie otrzymali jeszcze świadectwa maturalnego i zamierzają studiować w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Osoby te zobowiązane są złożyć wszystkie dokumenty rekrutacyjne, za wyjątkiem świadectwa dojrzałości dołączając oświadczenie o zobowiązaniu dostarczenia brakującego dokumentu w wyznaczonym terminie.
§ Promocja "Dzień Otwarty" dotyczy osób rekrutujących się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach i nie dotyczy osób, które posiadały już status studenta WST.
§ W przypadku rezygnacji ze studiów w I semestrze studiów, uczestnik traci przyznany w promocji rabat na opłatę czesnego.
§ Promocja "Dzień Otwarty" nie dotyczy studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych oraz nie łączy się z pozostałymi promocjami Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (oprócz promocji "SZKOŁA PARTNERSKA").
§ Decyzją Władz Uczelni termin promocji może ulec zmianie, zostać wydłużony lub przedterminowo zakończony.


data ostatniej modyfikacji: 2018-05-30 11:23:38
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
PUM_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni - 6
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
 
Polityka Prywatności