Dni Otwarte na uczelniach

Miasto - woj.
2018-03-16

Dzień otwarty na Wydziale Teologicznym UŚ

Uniwersytet Śląskie zaprasza na dzień otwarty na Wydziale Teologicznym, który odbędzie się 16 marca 2018 roku.

W programie zaplanowano:
  • godz. 18.00 - eucharystia w krypcie Katedry Chrystusa Króla,
  • godz. 19.00 - poczęstunek na parterze Wydziału Teologicznego,
  • godz. 19.30 - projekcja filmu pt. "Dawca pamięci" (aula Wydziału Teologicznego),
  • godz. 21.00 - dyskusja pt. "Smartwica w natarciu" (na kanwie filmu),
  • godz. 21.30 - quiz z nagrodami.

Dzień Otwartych Drzwi Wydziału Teologicznego UŚ organizowany jest co roku 16 marca lub w okolicach tej daty ze względu na jeden z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych cytatów z Nowego Testamentu: "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16).

Chęć udziału w wydarzeniu należy zgłosić drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: oracz2©wp.pl (w treści wiadomości podając imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia). Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy byliby zainteresowani uczestnictwem w Dniu Otwartych Drzwi 16 marca w godz. od 9.00 do 13.00 proszeni są o przesłanie zgłoszeń drogą elektroniczną (e-mail: oracz2©wp.pl). Organizatorzy uzależniają ten wariant od liczby zgłoszeń.


data ostatniej modyfikacji: 2018-02-20 12:27:47
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
boks_2018_2019.jpg
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności