Dni Otwarte na uczelniach

Miasto - woj.
2018-03-09

Drzwi otwarte w UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej organizuje 9 marca drzwi otwarte, które odbędą się w Chatce Żaka oraz na wydziałach uczelni.

Dla kandydatów przygotowano mnóstwo atrakcji i niespodzianek, a na każdego odwiedzającego Uniwersytet czeka dużo uśmiechu, pozytywnej energii i świetna atmosfera!
Podczas Drzwi Otwartych UMCS "Chatka Żaka" będzie podzielona na specjalne strefy tematyczne: edukacji, studenta, rozwoju kompetencji, cudzoziemca i HI-TECH, gdzie będzie można m.in. zobaczyć roboty, sterować robotycznym ramieniem, a tym samym zanurzyć się w wirtualnej przygodzie przy pomocy supernowoczesnego sprzętu. Organizatorzy stworzą także miejsce do niecodziennej rozmowy i spotkań z nauczycielami akademickimi oraz naukowcami UMCS. Mowa o nowym przedsięwzięciu pn. "Kawiarenka Naukowa UMCS", stanowiącym idealne miejsce do rozmowy zarówno o kwestiach naukowych, jak i o samym studiowaniu. Punkt będzie zlokalizowany w obecnej Kawiarni artystycznej Le'Żak w "Chatce Żaka" w godz. 10:00-12:00 - w tym czasie co pół godziny swoje "dyżury" będzie pełniło sześć osób reprezentujących różne wydziały Uczelni.

Dla wszystkich tych, którzy nie będą mogli dzisiaj osobiście wziąć udziału w Drzwiach Otwartych UMCS, przygotowano relację "na żywo": od godz. 9.00 do 11.00 zapraszamy do oglądania programu przygotowanego przez zespół Telewizji Akademickiej TV UMCS. Streaming dostępny będzie na stronie: www.umcs.pl


* Internetowa rejestracja kandydatów na studia w UMCS rozpocznie się pod koniec kwietnia br.
Uczelnia oferuje kształcenie na 11 Wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach.
Kandydaci na studia w UMCS mogą wybierać spośród blisko 80 kierunków i ponad 250 specjalności. Chętnych zapraszamy także na studia podyplomowe (do wyboru jest ponad 84 kierunków) oraz na studia doktoranckie.

Uczelnia oferuje również kształcenie z językiem wykładowym angielskim. Na uwagę zasługuje tutaj dostępna już od ubiegłego roku oferta stacjonarnego, anglojęzycznego kierunku studiów I stopnia pn. Tourism Management, na którym będziemy oferować bezpłatne miejsca dla kandydatów na studia. Tourism Management (Hospitality, Travel and Tourism Services) są to studia zorientowane wokół zagadnień związanych z przygotowaniem pracowników sektora turystycznego, który jest jedną z prężnie rozwijających się dziedzin ekonomicznych. Studia te pozwolą nabyć umiejętności związane z planowaniem i organizacją różnego rodzaju wydarzeń turystycznych, wykorzystaniem mechanizmów funkcjonowania przemysłu turystycznego, a także rozwojem własnych zainteresowań.

W tym roku UMCS planuje uruchomienie dwóch nowych, anglojęzycznych kierunków studiów II stopnia:

1. Education and Therapy (Edukacja i Terapia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii) z trzema specjalnościami: Edukacja dzieci i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, Terapia zajęciowa, Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami,
2. Intercultural communication in education and the workplace (Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy na Wydziale Humanistycznym). Studia mają zawierać moduł kulturoznawczy, moduł język w kulturze, moduł praktycznej nauki języka angielskiego oraz moduł dyplomowy.

Obecnie trwają prace nad ostatecznym kształtem oferty kształcenia. W tym roku jej modyfikacja będzie przebiegała przede wszystkim pod kątem wzmocnienia dostępnych już kierunków, poprzez uruchomienie na nich nowych i praktycznych specjalności. M.in. na studiach II stopnia na kierunku chemia - nową specjalność pn. technologie fotoniczne i światłowodowe czy nową specjalność na studiach II stopnia z International Relations pn. "Internationl Institutions", na której uczelnia będzie kształcić przyszłych pracowników instytucji i organizacji międzynarodowych.

UMCS realizuje ideę tak zwanej Uczelni kompletnej, w której studenci mogą uzyskać wiedzę, dobre wykształcenie oraz przygotowanie do pracy zawodowej, jednocześnie mając szansę realizacji swoich pasji i zainteresowań, np. tych sportowych i kulturalnych.
Uczelnia zapewnia swoim studentom wszechstronne wsparcie, a szansę na uzyskanie dodatkowego finansowania mają także osoby dopiero rozpoczynające kształcenie w naszej Alma Mater. Tego rodzaju wsparcie zapewnia m.in. utworzony w UMCS Własny Fundusz Stypendialny, czyli forma dodatkowego wynagrodzenia dla najlepszych studentów wyróżniających się wynikami w nauce oraz szczególnymi osiągnięciami. Stypendium można otrzymać w jednej z czterech kategorii: za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz społeczne - tzw. działalność społeczną. Nowością jest tutaj szczególne docenienie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów w naszej Uczelni i jednocześnie posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole.

Zainteresowanie ostatnią edycją Funduszu było ogromne - aplikowało blisko 230 osób, spośród których nagrodzono 95 najlepszych studentów i 5 doktorantów UMCS. Otrzymali oni dofinansowanie w kwocie 4 000 zł brutto.

Program

data ostatniej modyfikacji: 2018-03-09 09:38:54
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności