2017-10-07 12:00

Drzwi otwarte kierunku Design w przestrzeni społecznej

Spotkanie informacyjne oraz prezentacja kandydatom szczegółów dotyczących nowych studiów odbędzie się 7 października 2017 r. o godzinie 12:00 w budynku ASP w Gdańsku przy ul. Targ Węglowy 6.

Design w przestrzeni społecznej to wspólna propozycja studiów podyplomowych Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Uniwersytetu Gdańskiego dla osób zainteresowanych twórczym projektowaniem. Studia stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w dziedzinie analizowania i prognozowania trendów, kreowania przestrzeni, przedmiotów, usług oraz interakcji w kontekście obecnie zachodzących zmian społecznych i kulturowych. Unikatowa oferta edukacyjna została przygotowana opierając się na współpracy zespołu naukowców i praktyków zajmujących się opiniotwórczym oddziaływaniem designu oraz wpływem procesów społecznych na współczesną kulturę.

Interdyscyplinarne studia, łączące elementy wiedzy humanistycznej, nauk społecznych oraz sztuki projektowej obejmują łącznie 360 godzin dydaktycznych i trwają 3 semestry w trybie niestacjonarnym. Ich adresatem są osoby, których zainteresowania, dotychczasowa praktyka lub plany zawodowe związane są z szeroko rozumianym designem, potrzebą zdobycia umiejętności rozpoznawania oraz analizy zjawisk oddziałujących na naszą wyobraźnię i przestrzeń społeczną.

Zapraszamy szczególnie absolwentów studiów artystycznych, humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, ale także architektów, menadżerów, kadrę zarządzającą procesem zmian w obszarze biznesu, administracji publicznej, w organizacjach "czwartego sektora", dziennikarzy, a także projektantów pragnących poszerzyć swoje kompetencje.

Poszczególne moduły kształcenia obejmują wiedzę o trendach społecznych (25%), wprowadzają w historię i teorię współczesnej kultury wizualnej (25%) oraz zapewniają umiejętności pozwalające na projektowe interpretacje zdobytych doświadczeń w przemysłach kreatywnych (50%).

Szczegółowy program studiów wraz z zestawieniem przedmiotów, liczbą godzin i punktów ECTS skonstruowany został z intencją współuczestnictwa słuchaczy w zaawansowanych procesach badawczych, naukowych i wdrożeniowych, a także udziału w cyklicznych seminariach, na które zapraszani będą wybitni specjaliści ze świata sztuki, nauk społecznych i kultury wizualnej.

Uczestnicy dowiedzą się jak:

 • wykorzystać wiedzę naukową do systematyzowania i analizowania założeń projektowych
 • analizować trendy społeczne wpływające na zmianę stylów życia
 • formułować krytyczne opinie w oparciu o naukową analizę zjawisk
 • werbalizować spostrzeżenia w krótkiej i komunikatywnej formie
 • kompetentnie dyskutować o zmianach we współczesnej kulturze, społeczeństwie, przestrzeni miejskiej etc.
 • aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu rzeczywistości społecznej.

Absolwenci opanują umiejętności w zakresie:

 • podstaw obsługi programów komputerowych, niezbędnych w projektowaniu (CAD/CAM)
 • wybranych aspektów projektowania przestrzeni (cultural landscape / environmental structures)
 • wybranych aspektów projektowania przedmiotu (product design / experimental design)
 • projektowania doświadczenia (UX - user experience / CX - customer experience)
 • opracowywania kompleksowych strategii projektowych
 • kreatywnej pracy w interdyscyplinarnych zespołach (design thinking).

W jaki sposób można wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności:
W aktywności zawodowej w obszarze szeroko rozumianego designu - zarówno na poziomie operacyjnym, decyzyjnym i biznesowym, a także we wszelkich działaniach eksperckich i profesjonalnych, których elementem jest obserwacja lub opis procesów społecznych, wpływających na model uczestnictwa w kulturze.


data ostatniej modyfikacji: 2017-09-28 11:22:57
Komentarze

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności