6.04.2016

Dzień Otwaty Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się 6 kwietnia 2016 roku w siedzibie uczelni przy pl. Kopernika 11a.

Spotkanie to będzie okazją dla uczniów do zapoznania się z kierunkami studiów: Ekonomia, Zarządzanie, Gospodarka Przestrzenna oraz Logistyka. Podczas Dnia Otwartego odbędą się wykłady i warsztaty oraz dostępne będą stanowiska prezentujące ofertę edukacyjną Wydziału Ekonomicznego i ofertę studiowania poza granicami kraju (Erazmus+).
Zajęcia będą prowadzone w godzinach 9:00 - 14:00.

Tematy zajęć dla uczniów:

Tytuł wykładu / warsztatu

Prowadzący

Prezentacja oferty edukacyjnej WE

dr inż. Marcin Krzesaj

Dług w przedsiębiorstwie: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia - wykład

dr Robert Postkart

Rozwiązywaniu problemów geograficznych z wykorzystaniem narzędzi GIS - wykład

mgr inż. arch. Jarosław Oglęcki

Teoria gier w ekonomii (i nie tylko) - wykład

dr inż. Adam Siwerski

Przedsiębiorczość społeczna szansą dla młodzieży na rynku pracy - wykład

mgr Wojciech Goleński

Zagospodarowanie terenu Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego - warsztaty

Studenci Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej

Wyścig szczurów - gra

Studenci Koła Naukowego Zrównoważonego Rozwoju oikos Opole

Gra logistyczna - warsztaty

Studenci Koła Naukowego Logistyki "LogPoint"

Cash Flow - warsztaty

Studenci Koła Naukowego Ekonomistów

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o potwierdzenie wzięcia udziału w Dniu Otwartym do 23 marca 2016 roku.
Opiekunów klas organizatorzy proszą o kierowanie zgłoszeń na adres e-mail: wepromocja@uni.opole.pl
Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany w późniejszym terminie.

O Uniwersytecie Opolskim


data ostatniej modyfikacji: 2016-03-15 12:36:27
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSPA_online_220.png
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Stypendia
miniatura

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
 
Polityka Prywatności