2016-03-10

Dzień Otwarty w UP w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie organizuje Dzień Otwarty, który odbędzie się 10 marca w Budynku Centrum Kongresowego - ARGO II przy ul. Akademickiej 15 oraz w Centrum Innowacyjno Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28.

BEZPŁATNE WARSZTATY Z OBSZARU BIOLOGII, CHEMII, FIZYKI, PRZYRODY
czas warsztat opis miejsce MAX. wielkość grupy
10:45-11:30 Chłodnictwo, klimatyzacja, ciepło - życie i rozwój Wyjaśnimy działanie lodówki, klimatyzatora i pompy ciepła. Klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo w tworzeniu zdrowej atmosfery. Temperatura w obrazie termowizyjnym. Świat kriogeniki. Na zakończenie warsztatów kolorowy świat lodów - degustacja lodów o typowych i nietypowych smakach. sala 14, AGRO II, ul. Akademicka 15 30 osób
10:45-11:45 Hortiterapia jako innowacyjny sposób wspomagający poprawę stanu zdrowia fizycznego i psychicznego Zaprezentujemy innowacyjny sposób wspomagający poprawę stanu zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka z wykorzystaniem różnych aktywności ogrodniczych. Przedstawiona będzie również współpraca Uczelni z wybranymi Ośrodkami Zespołu Wsparcia w Lublinie z zakresu terapii ogrodniczej, a uczestnicy w praktycznych ćwiczeniach przekonają się o skutecznych metodach hortiterapii. sala 15, AGRO II, ul. Akademicka 15 30 osób
11:45-12:30 Chłodnictwo, klimatyzacja, ciepło - życie i rozwój Wyjaśnimy jak powstaje mrożona żywność i czy jest zdrowa? Przebieg zamrażania pod mikroskopem - pokażemy jak formują się kryształy lodu. Podbój kosmosu z żywnością liofilizowaną - zasady jej wytwarzania i ocena smakowa. Na zakończenie warsztatów, kolorowy świat lodów - degustacja lodów o typowych i nietypowych smakach. sala 14, AGRO II, ul. Akademicka 15 30 osób
12:00-13:30 Chemiczny niezbędnik maturzysty Celem warsztatów jest pokazanie wszystkim uczniom jak kolorowa może chemia i jak piękne wzory potrafi malować. Warsztaty mają również na celu przełamanie niechęci młodzieży do chemii jako nauki trudnej i niezrozumiałej. Uczestnicy warsztatów będą mogli samodzielnie wykonać reakcje otrzymywania różnych kolorowych związków nieorganicznych, których właściwości chemiczne są przedmiotem pytań maturalnych. Mamy nadzieję, że po warsztatach laboratoryjnych rozwiązanie zadań doświadczalnych nie będzie problemem a wręcz przyjemnością.
Zapraszamy więc w krainę kolorowych reakcji chemicznych.
sala 428, Agro I, ul. Akademicka 15 30 osób
12:00-12:30 Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o uprawie grzybów w ogrodzie Prezentacja multimedialna wybranych gatunków grzybów wielkoowocnikowych przeznaczonych do uprawy amatorskiej. Zaprezentowanie różnic morfologicznych poszczególnych gatunków, biologii rozwoju, sposobu przygotowania podłoży do uprawy, zaznajomienie z czynnikami wpływającymi na wzrost i rozwój grzybów.
Zaprezentowanie "na żywo" owocników twardziaka jadalnego (Shiitake) w uprawie na podłożu z trocin. Wykład promujący kierunki: ogrodnictwo oraz zielarstwo i terapie roślinne.
sala 15, AGRO II, ul. Akademicka 15 30 osób
12:45-13:30 Chłodnictwo, klimatyzacja, ciepło - życie i rozwój. Kawitacja ultradźwiękowa Zademonstrujemy niszczenie materiałów izolacyjnych, opakowaniowych i zimnochronnych za pomocą ultradźwięków. Przekonamy się, że kawitacja jako zjawisko związane z przepływem cieczy może być użytecznie wykorzystana. sala 14, AGRO II, ul. Akademicka 15 30 osób
12:45-13:30 Fascynujący świat bionanotechnologii Przybliżymy Wam tematykę bionanotechnologii, która uchodzi za jedną z najbardziej obiecujących technologii XXIw. Dowiecie się co decyduje o wyjątkowości bionanotechnologii oraz gdzie poszczególne nanoprodukty znajdują w chwili obecnej zastosowanie w różnych dziedzinach: medycynie, biologii, rolnictwie, ochronie środowiska. Podczas prezentacji zostaną pokazane dotychczasowe rozwiązania jakie uzyskano dzięki nanobiotechnologii, jak również zastanowimy się jakie osiągnięcia mogą wystąpić w przyszłości. sala 15, Agro II, ul. Akademicka 15 30 osób
13:45-14:30 Behawiorystyka zwierząt - a co Ty wiesz o zwierzętach? Uczestnicy będą mieli możliwość poznania niezwykłych cech wybranych gatunków zwierząt, mechanizmów wpływających na ich zachowanie oraz prawidłowego postępowania w kontaktach ze zwierzętami w kontekście bezpieczeństwa. sala 15, Agro II, ul. Akademicka 15 30 osób
13:45-14:30 Chłodnictwo, klimatyzacja, ciepło - życie i rozwój W czasie warsztatów uczestnicy zapoznają sie z fizycznymi podstawami wykorzystania niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii w chłodnictwie i klimatyzacji oraz dowiedzą się: jak energię promieniowania słonecznego można wykorzystać w procesach konwersji na inne rodzaje energii? Co to jest fotowoltaika? Jak wykorzystać energię wiatru do produkcji energii elektrycznej? sala 14, AGRO II, ul. Akademicka 15 30 osób
12:00-12:30 Mikroskopia fluorescencyjna w badaniach genetycznych Co to jest fluorescencja czyli jakie warunki trzeba spełnić, żeby DNA "świeciło"? Wyjaśnimy na czym polega to kolorowe zjawisko i w jaki sposób można je wykorzystać w badaniach naukowych. sala 221, Agro I, ul. Akademicka 15 10 osób
12:00-12:30 Niektóre tajemnice ziół Zapoznanie słuchaczy z głównymi roślinami zielarskimi uprawianymi w Polsce i ich zastosowaniem w lecznictwie, kosmetyce i przemyśle spożywczym. Pokaz destylacji olejków eterycznych i metod ekstrakcji substancji biologicznie aktywnych z surowców zielarskich. Prezentacja wybranych metod izolacji i oznaczania metabolitów wtórnych. sala 122, Agro I, ul. Akademicka 15 10 osób
12:00-12:45 Gen w "pracy" czyli badanie ekspresji genów Badanie ekspresji genów na poziomie mRNA jest bardzo ważnym elementem w analizie funkcjonowania organizmów żywych. Poziom aktywności poszczególnych genów można śledzić z wykorzystaniem techniki real-time PCR. Jest to metoda pomiaru ilości transkryptów w czasie rzeczywistym. Zaprezentujemy również przygotowanie prób do analizy ekspresji genów. W dalszej kolejności omówione będzie przygotowanie i wyposażenie laboratorium oraz podstawowy sprzęt niezbędny do tego rodzaju badań. laboratorium 222, AgroI, ul. Akademicka 15 25 osób
12:00-12:45 Kultury in vitro Jakie korzyści daje metoda in vitro w rozmnażaniu roślin? W jaki sposób można wyhodować nowe odmiany? Do czego służy pożywka agarowa i czy trudno ją samodzielnie przygotować? Odpowiemy nie tylko na te pytania! laboratorium 125, Agro I, ul. Akademicka 15 10 osób
12:00-12:45 Rozmnażanie roślin w probówkach Zapoznanie słuchaczy z tematyką rozmnażania roślin w kulturach in vitro, zwiedzanie laboratorium kultur tkankowych, pokaz pasażowania roślin sala 021, CIW, ul. Głeboka 28 20 osób
13:00-13:45 Rozmnażanie roślin w probówkach Zapoznanie słuchaczy z tematyką rozmnażania roślin w kulturach in vitro, zwiedzanie laboratorium kultur tkankowych, pokaz pasażowania roślin sala 021, CIW, ul. Głeboka 28 20 osób
11:00-12:00 Roślina w warunkach kontrolowanych W ramach warsztatów zostaną zaprezentowane pomieszczenia i komory wegetacyjne do uprawy roślin, łącznie z prezentacją najnowszych technologii służących do uprawy roślin w warunkach kontrolowanych.
Przyszli studenci zostaną również zaznajomieni z wpływem pH na barwę barwników antocyjanowych w ramach przeprowadzonego prostego doświadczenia w laboratorium.
128, Agro I, ul. Akademicka 15 15 osób
11:30-12:15 Mikroorganizmy w bioinżynierii i innych naukach przyrodniczych Jakie znaczenie w różnych dziedzinach życia człowieka mają niewidzialne gołym okiem mikroorganizmy?
W ramach warsztatów uczestnicy zainteresowani bioinżynierią i innymi kierunkami przyrodniczymi będą mogli zapoznać się z morfologią mikroorganizmów, z możliwościami ich wykorzystania w oczyszczaniu środowiska z odpadów stałych i płynnych. Dowiedzą się o udziale mikroorganizmów w produkcji żywności, ochronie zdrowia ludzi i zwierząt oraz poznają cechy mikroorganizmów przydatne dla celów detoksykacji ścieków przemysłowych. Zostaną przedstawione również zagrożenia wynikające z występowania i działalności drobnoustrojów chorobotwórczych oraz toksykogennych w środowisku (surowce żywnościowe, żywność).
sala 331, Agro I, ul. Akademicka 15 30 osób
Ścieżka inżynieria przez najciekawsze laboratoria Wydziału Inżynierii Produkcji - I
(jedna rejestracja na 3 mini-warsztaty w godzinach 12:00-13:15)
12:00-12:15 Aglomeracja biomasy roślinnej na cele energetyczne Pokazy aglomeracji biomasy roślinnej przy użyciu hydraulicznej brykieciarki tłokowej w Hali Maszyn Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej. Hala Maszyn, CIW, ul. Głęboka 28 15 osób
12:15-12:45 Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o paliwach i biopaliwach Zaprezentujemy wybrane metody analiz paliw konwencjonalnych (benzyny i oleju napedowego) wraz z omówieniem ich znaczenia w kontekście prawidłowej eksploatacji pojazdów, a także przykładowe rodzaje biomasy (słoma, siano, trociny drzewne, rośliny energetyczne) oraz metody określania ich podstawowych parametrów energetycznych. Jedną z metod enrgetycznego wykorzystania biomasy jest fermentacja metanowa prowadzącą do powstania biogazu. Podczas pokazu zostanie zaprezentowany tester potencjału wytwórczego biometanu. sala 1.54 (budynek B), CIW, ul. Głęboka 28 15 osób
12:45-13:15 Badania laboratoryjne silników spalinowych Zapraszamy na warsztaty wykorzystujące stanowisko laboratoryjne do badań silnikowych, na którym realizowane są pomiary parametrów energetycznych i ekologicznych jednostek napędowych. Zaprezentowane zostaną przykładowe pomiary w kontekście odtworzenia rzeczywistych charakterystyk pracy jednostek napędowych. Obiektem badań jest silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym o mocy 74kW stosowany do napędu pojazdów użytkowych oraz urządzeń przemysłowych. sala 0.56 (parter budynek B), CIW, ul. Głęboka 28 15 osób
Ścieżka inżynieria przez najciekawsze laboratoria Wydziału Inżynierii Produkcji - II
(jedna rejestracja na 3 mini-warsztaty w godzinach 12:00-13:15)
12:00-12:30 Badania laboratoryjne silników spalinowych Zapraszamy na warsztaty wykorzystujące stanowisko laboratoryjne do badań silnikowych, na którym realizowane są pomiary parametrów energetycznych i ekologicznych jednostek napędowych. Zaprezentowane zostaną przykładowe pomiary w kontekście odtworzenia rzeczywistych charakterystyk pracy jednostek napędowych. Obiektem badań jest silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym o mocy 74kW stosowany do napędu pojazdów użytkowych oraz urządzeń przemysłowych. sala 0.56 (parter budynek B), CIW, ul. Głęboka 28 15 osób
12:30-12:45 Aglomeracja biomasy roślinnej na cele energetyczne Pokazy aglomeracji biomasy roślinnej przy użyciu hydraulicznej brykieciarki tłokowej w Hali Maszyn Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej. Hala Maszyn, CIW, ul. Głęboka 28 15 osób
12:45-13:15 Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o paliwach i biopaliwach Zaprezentujemy wybrane metody analiz paliw konwencjonalnych (benzyny i oleju napedowego) wraz z omówieniem ich znaczenia w kontekście prawidłowej eksploatacji pojazdów, a także przykładowe rodzaje biomasy (słoma, siano, trociny drzewne, rośliny energetyczne) oraz metody określania ich podstawowych parametrów energetycznych. Jedną z metod enrgetycznego wykorzystania biomasy jest fermentacja metanowa prowadzącą do powstania biogazu. Podczas pokazu zostanie zaprezentowany tester potencjału wytwórczego biometanu. sala 1.54 (budynek B), CIW, ul. Głęboka 28 15 osób

O UPdata ostatniej modyfikacji: 2016-03-01 10:22:55
Komentarze

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności