2024-03-25

International Conference on Business Law

Już 25 i 26 marca 2024 roku w formie online odbędzie się kolejna edycja organizowanej corocznie przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa międzynarodowej konferencji, w tym roku pod tytułem International Conference on Business Law - how business law is responding to changes in the world?

Konferencja co roku przyciąga nie tylko ekspertów, ale także studentów zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami prawnymi. W tym roku organizatorzy konferencji postanowili poruszyć popularne tematy biznesowe, jednocześnie kontynuując międzynarodowy charakter konferencji, pozwalający na poznanie różnych perspektyw na aspekty prawa handlowego. Obecnie wprowadzanych jest coraz więcej rozwiązań i zmian w zakresie prawa handlowego, które mają być odpowiedzią i rozwiązaniem na ciągle zmieniający się świat biznesu. Zmiany te wprowadzane są zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i na gruncie prawa unijnego, a tempo, z jakim działania te mają miejsce jest z pewnością tematem podlegającym dyskusji.

Planowane sesje wystąpień będą dotyczyć takich tematów jak fuzje i przejęcia, prawo ochrony konkurencji i konsumentów oraz wpływ nowych technologii i digitalizacji na dziedzinę prawa handlowego. Jednak to, co czyni tę konferencję wyjątkową, to także jej podejście do szerszych zagadnień społecznych przez spojrzenie na prawo handlowe w kontekście popularnego obecnie tematu ESG i stworzenie pola do dyskusji na tematy związane z środowiskiem oraz społeczną odpowiedzialnością.

Konferencję wsparli patronatem honorowym Business Centre Club, Fundacja im. Lesława A. Pagi, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent m.st. Warszawy, Uniwersytet Warszawski, Związek Banków Polskich, a patronatem medialnym: dlastudenta.pl, edukacjaprawnicza.pl, EURACTIV.pl, Forum Akademickie, Gazeta Kongresy, Grupa Student News, Legal Business Polska, Perspektywy, Radio Mors oraz Sami Swoi Radio.

Odwiedźcie nas w mediach społecznościowych: https://tiny.pl/c6k9k

Dla uczestników biernych obowiązują zapisy pod linkiem: https://tiny.pl/c6j7j

Certyfikat uczestnictwa zostanie wydany po uczestnictwu w przynajmniej dwóch panelach każdego dnia konferencji.


ostatnia zmiana: 2024-02-01
Komentarze
 
Polityka Prywatności