2023-12-09 09:00

VIII Konferencja Międzynarodowa ULT - Od Areopagu do Robloxa: wystąpienia publiczne. Specyfika, przemiany, cele i środki stosowane w przestrzeni wspólnej

Konferencja Naukowa Uczelni Lingwistyczno-Technicznej odbędzie się 9 grudnia w formie online. Start o godzinie 9:00.

Tematy poruszane na konferencji:
 • Językowe i pozajęzykowe cechy wystąpień publicznych
 • Typologia wystąpień publicznych i rodzaje mówców
 • Cechy dobrego mówcy
 • Techniki i metody skutecznej prezentacji treści
 • Argumentacja, perswazja, manipulacja i sztuka erystyki w wystąpieniach publicznych
 • Organizacja i struktura wystąpienia publicznego
 • Przemiany tradycji oratorskiej
 • Dydaktyka nauczania przemówień publicznych
 • Wykorzystanie technologii w wystąpieniach publicznych
 • Proksemika i mowa ciała w wystąpieniach publicznych
 • Glossofobia i trema przed wystąpieniami publicznymi
 • Debaty jako forma wystąpień publicznych
 • Elementy wychowania obywatelskiego i myślenia krytycznego w debatach oksfordzkich

Konferencja to także spotkanie nauczycieli z różnych środowisk, instytucji i poziomów nauczania, którego celem jest wymiana doświadczeń i pogłębienie refleksji nad wystąpieniami publicznymi w kontekście edukacyjnym.


data ostatniej modyfikacji: 2023-11-29 16:33:19
Komentarze

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności