studentnews.pl
Wirtualne Drzwi Otwarte w UMCS - Powrót do wpisu
Wirtualne Drzwi Otwarte w UMCS
Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodzieży do podjęcia studiów na UMCS oraz pokazanie Uczelni jako miejsca otwartego i kompletnego, w którym tradycja łączy się z nowoczesnością. Chodzi o to, aby potencjalni kandydaci na studia mogli dotrzeć do potrzebnych im informacji - jak najkrótszą, wirtualną drogą.